Bảng vinh danh

Sắp xếp theo:

Bảng vinh danh 001

LIÊN HỆ

Mã sản phẩm: BVD 001

Chất liệu: Đế Gỗ, Mặt tráng kim

Công nghệ: In

Kích thước gỗ: 18x24 cm

Kích thước hoa văn: 14.5x20.5 cm

Số lượng lớn vui lòng liên hệ Quà tặng Perfect. 098 6688 554 để được giá tốt !

Bảng vinh danh 002

LIÊN HỆ

Mã sản phẩm: BVD 002

Chất liệu: Đế Gỗ, Mặt tráng kim

Công nghệ: In

Kích thước gỗ:  cm

Kích thước hoa văn: 17x23 cm

Số lượng lớn vui lòng liên hệ Quà tặng Perfect. 098 6688 554 để được giá tốt !

Bảng vinh danh 003

LIÊN HỆ

Mã sản phẩm: BVD 003

Chất liệu: Đế Gỗ, Mặt Kim Loại

Công nghệ: Khắc Lazer

Kích thước gỗ: 31x24 cm

Kích thước hoa văn: 15x20 cm

Số lượng lớn vui lòng liên hệ Quà tặng Perfect. 098 6688 554 để được giá tốt !

Bảng vinh danh 004

LIÊN HỆ

Mã sản phẩm: BVD 004

Chất liệu: Đế Gỗ, Mặt Kim Loại

Công nghệ: Khắc Lazer

Kích thước gỗ: 31x24 cm

Kích thước hoa văn: 15x20 cm

Số lượng lớn vui lòng liên hệ Quà tặng Perfect. 098 6688 554 để được giá tốt !

Bảng vinh danh 005

LIÊN HỆ

Mã sản phẩm: BVD 005

Chất liệu: Đế Gỗ, Mặt Kim Loại

Công nghệ: Khắc Lazer

Kích thước gỗ: 31x24 cm

Kích thước hoa văn: 15x20 cm

Số lượng lớn vui lòng liên hệ Quà tặng Perfect. 098 6688 554 để được giá tốt !

Bảng vinh danh 006

LIÊN HỆ

Mã sản phẩm: BVD 001

Chất liệu: Đế Gỗ, Mặt Kim Loại

Công nghệ: Khắc Lazer

Kích thước gỗ: 31x24 cm

Kích thước hoa văn: 15x20 cm

Số lượng lớn vui lòng liên hệ Quà tặng Perfect. 098 6688 554 để được giá tốt !

Bảng vinh danh 007

LIÊN HỆ

Mã sản phẩm: BVD 007

Chất liệu: Đế Gỗ, Mặt Kim Loại

Công nghệ: Khắc Lazer

Kích thước gỗ: 31x24 cm

Kích thước hoa văn:  cm

Số lượng lớn vui lòng liên hệ Quà tặng Perfect. 098 6688 554 để được giá tốt !

Bảng vinh danh 008

LIÊN HỆ

Mã sản phẩm: BVD 008

Chất liệu: Đế Gỗ, Mặt Kim Loại

Công nghệ: Khắc Lazer

Kích thước gỗ: 31x24 cm

Kích thước hoa văn:  cm

Số lượng lớn vui lòng liên hệ Quà tặng Perfect. 098 6688 554 để được giá tốt !

Bảng vinh danh 009

LIÊN HỆ

Mã sản phẩm: BVD 009

Chất liệu: Đế Gỗ, Mặt Kim Loại

Công nghệ: Khắc Lazer

Kích thước gỗ:  cm

Kích thước hoa văn:  cm

Số lượng lớn vui lòng liên hệ Quà tặng Perfect. 098 6688 554 để được giá tốt !

Bảng vinh danh 010

LIÊN HỆ

Mã sản phẩm: BVD 010

Chất liệu: Đế Gỗ, Mặt Kim Loại

Công nghệ: Khắc Lazer

Kích thước gỗ: 31x24 cm

Kích thước hoa văn: 19x26 cm

Số lượng lớn vui lòng liên hệ Quà tặng Perfect. 098 6688 554 để được giá tốt !

Bảng vinh danh 011

LIÊN HỆ

Mã sản phẩm: BVD 011

Chất liệu: Đế Gỗ, Mặt Đồng

Công nghệ: Ăn mòn đồng

Kích thước gỗ: cm

Kích thước hoa văn:  cm

Số lượng lớn vui lòng liên hệ Quà tặng Perfect. 098 6688 554 để được giá tốt !

Bảng vinh danh 012

LIÊN HỆ

Mã sản phẩm: BVD 012

Chất liệu: Đế Gỗ, Mặt Kim Loại

Công nghệ: In chuyển nhiêtk

Kích thước gỗ: cm

Kích thước hoa văn:  cm

Số lượng lớn vui lòng liên hệ Quà tặng Perfect. 098 6688 554 để được giá tốt !